Projekt Amadeus
 
 

Projekt AMADEUS v soutěži Nejlepší spolupráce roku

Odborná rada projektu se rozhodla přihlásit projekt AMADEUS do soutěže Nejlepší spolupráce roku.


Projekt AMADEUS je výsledkem dobře fungující spolupráce mezi Institutem biostatistiky a analýz MU a Českou oftalmologickou společností ČLS JEP, která je podporována výzkumným grantem společnosti Novartis. Proto se odborná rada projektu rozhodla přihlásit jej do soutěže Nejlepší spolupráce roku v kategorii Cena Technologické agentury ČR.

Výroční ocenění Nejlepší spolupráce roku je organizováno Americkou obchodní komorou v ČR (AmCham) a Sdružením pro zahraniční investice (AFI). Soutěž má za úkol oceňovat a podporovat spolupráci mezi vysokými školami a aplikační sférou v oblasti výzkumu a vývoje vedoucího k inovacím.

V průběhu projektu AMADEUS byla vytvořena síť oftalmologických center poskytující fotodynamickou terapii a terapii anti-VEGF přípravky pacientům s vlhkou formou makulární degenerace v České republice. Postupy sledování byly sjednoceny na základě metodiky vypracované Českou oftalmologickou společností. Za zásadní úspěch tohoto projektu lze považovat získání podpory pro navržený koncept sledování a hodnocení léčby pacientů plátci zdravotní péče a vytvoření zázemí pro postgraduální vzdělávání, a to jak formou klasickou tak formou e-learningových aktivit.

V rámci projektu vznikl dvojjazyčný informační portál projektu, na jehož pravidelně aktualizovaných stránkách je prezentován průběh projektu a výsledky aktualizovaných analýz dat.

Vědecké výstupy projektu byly prezentovány v časopise Česká a slovenská oftalmologie a na výročním sjezdu Českých oftalmologů. Na regionální úrovni byly výsledky prezentovány formou 9 odborných seminářů, na jejichž přípravě se podíleli zástupci IBA MU, tak zástupci ČOS ČLS JEP a společnost Novartis.

28.11.2011


Zpět