Projekt Amadeus
 
 

Garance a podpora projektu

Odborná garance a informační zázemí

Odborným garantem projektu Amadeus je Česká oftalmologická společnosti při ČLS JEP:

  • doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc., FEBO
  • prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc.
  • doc. MUDr. Bohdana Kalvodová, CSc.
 

Technologické zázemí projektu a analýzu dat poskytuje Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno.

  • prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
  • Mgr. Zuzana Zbožínková

Podpora projektu

Projekt AMADEUS je podpořen výzkumným grantem společnosti Novartis s.r.o.
Projekt AMADEUS je podpořen výzkumným grantem společnosti BAYER s.r.o.