Projekt Amadeus
 
 

Výsledky a publikace projektu AMADEUS

Analytické zprávy a přehled stavu registru – DME

2016

2015


Analytické zprávy a přehled stavu registru – VPMD

2016

2015

Analýzy celého registru

Analýza pacientů léčených přípravkem Eylea

Archiv


Publikace

 • Chrapek, O., Jarkovský, J., Studnička, J., Šín, M., Kolář, P., Jirková, B., Dušek, L., Pitrová, Š., Řehák, J. The efficacy of ranibizumab treatment in clinical practice in patients with the wet form of age-related macular degeneration. The results of the Czech National Registry. Biomedical Papers – Olomouc 2015; 159(3): 407-412.
  Abstrakt + PDF ke stažení
 • Chrapek, O., Jarkovský, J., Šín, M., Studnička, J., Kolář, P., Jirková, B., Dušek, L., Pitrová, Š., Řehák, J. Prognostic factors of early morphological response to treatment with ranibizumab in patients with wet age-related macular degeneration. Journal of Ophthalmology 2015; 2015, article ID 867479.
  Abstrakt + PDF ke stažení
 • Studnička, J., Říhová, B., Rencová, E., Rozsíval, P., Dubská, Z., Chrapek, O., Kolář, P., Kandrnal, V., Demlová, R., Pitrová, Š., Řehák, J. Cost and effectiveness of therapy for wet age-related macular degeneration in routine clinical practice. Ophthalmologica 2013; 230(1): 34-42.
  Abstrakt
 • Studnička, J., Rencová, E., Rozsíval, P., Dušová, J., Dubská, Z., Chrapek, O., Kolář, P., Kandrnal, V., Pitrová, Š., Řehák, J. Effects of treatment change in patients with neovascular age-related macular degeneration; Results from the Czech National Registry. Biomedical Papers – Olomouc 2012; 156(4): 359-364.
  Abstrakt + PDF ke stažení
 • Matušková, V., Kolář, P., Vysloužilová, D., Vlková, E., Dušek, L., Kandrnal, V., Jarkovský, J., Uher, M. Ranibizumab v léčbě vlhké formy VMPD- dvouleté výsledky léčby z registru AMADEuS. Česká a Slovenská Oftalmologie 2012; 68 (5): 171-177.
  Abstrakt
 • Dušek, L., Pitrová, Š., Řehák, J., Vlková, E., Chrapek, O., Klimeš, D., Brabec, P., Kandrnal, V., Jarkovský, J. Informační zázemí České oftalmologické společnosti ČLS JEP pro monitoring a hodnocení léčby vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace - národní projekt AMADEUS. Česká a slovenská oftalmologie 2010, 66(3): 99-109.
  Abstrakt
 • Chrapek, O., Pitrová, Š., Dušek, L., Jarkovský, J., Kandrnal, V., Řehák, J. Výsledky léčby vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace u pacientů evidovaných v celonárodním registru AMADEUS. Česká a slovenská oftalmologie 2010, 66(3):110-118.
  Abstrakt

Konference

 • Rozsíval, P., Studnička, J., Rencová, E., Dusová, J., Marák, J., Burová, M. Two years results of treatment of wet macular degeneration with antiVEGF medicaments. 24 months follow-up. National register Amadeus. EyeAdvance/Focus 2014, Mumbai, India, 20–22 June 2014.

Další materiály