Projekt Amadeus
 
 

Analytická zpráva a přehled stavu registru k 8. 1. 2015

Odborná garance

doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc., FEBO; doc. MUDr. Jiří Řehák, CSc.; doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Zpráva byla vypracována pro potřeby České oftalmologické společnosti ČLS JEP. Analýza dat proběhla k datu 8. 1. 2015.

Analytická zpráva byla zpracována z dat pracovišť zapojených do projektu AMADEUS:

  • Fakultní nemocnice Brno-Bohunice, Oftalmologická klinika (MUDr. Petr Kolář, MUDr. Daniela Vysloužilová)
  • Fakultní nemocnice Hradec Králové, Oftalmologická klinika (doc. MUDr. Jan Studnička, Ph.D., MUDr. Jaroslava Dusová)
  • Fakultní nemocnice Olomouc, Oftalmologická klinika (doc. MUDr. Jiří Řehák, CSc., MUDr. Oldřich Chrapek, Ph.D.)
  • Fakultní nemocnice Ostrava, Oftalmologická klinika (MUDr. Jan Němčanský)
  • Fakultní nemocnice Plzeň, Oftalmologická klinika (MUDr. Dagmar Frdlíková)
  • Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Oftalmologická klinika (MUDr. Miroslav Veith)
  • Všeobecná fakultní nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice, Oftalmologická klinika (MUDr. Zora Dubská, MUDr. Bohdan Kousal)
  • Ústřední vojenská nemocnice, Oftalmologická klinika (MUDr. Jan Ernest, MUDr. Fredy Manolo Brinez Folleco)
  • Krajská zdravotní, a.s - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z., Oftalmologická klinika (MUDr. Martin Hovorka)
  • Nemocnice České Budějovice, Oftalmologická klinika (MUDr. Jan Sattran, MUDr. Kim Štěpánková)

Analýzu zpracovali:

Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.; RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.; Mgr. Lucie Panáčková; Mgr. Michal Uher; RNDr. Daniel Klimeš

Institut biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

 


Úvod

Projekt Amadeus byl zahájen v roce 2008 s cílem vytvořit síť terciárních oftalmologických pracovišť systematicky se věnujících problematice léčby vlhké formy makulární degenerace v České republice. Odbornou garanci projektu převzala Česká oftalmologická společnost; technologické řešení sběru a analýzy dat navrhl a poskytuje Institut biostatistiky a analýz, při Masarykově univerzitě v Brně.

K projektu se postupně připojilo všech 10 pracovišť, která rutinně podávají „centrové léky“ pro léčbu VPMD, především přípravky pegaptanib a ranibizumab.

Významnou součástí projektu je postupná standardizace diagnostických a terapeutických postupů jednotlivých pracovišť, čemuž napomáhá zveřejňování výsledků jednak formou pravidelné aktualizace webového reportu, jednak formou odborných přednášek na oftalmologických sympoziích a konferencích a v neposlední řadě formou publikací v odborných oftalmologických časopisech.

Do databáze jsou ukládána anonymizovaná data, která neumožňují zpětnou identifikaci pacienta. Vkládání dat probíhá kontinuálně, což zvyšuje relevantnost analytických výstupů. Počet sledovaných pacientů již umožňuje komplexní analytické hodnocení souboru.

 

 

  >>> Pokračovat: Obecné informace o projektu >>>