Projekt Amadeus
 
 

Analytická zpráva a přehled stavu registru k 9. 11. 2010

Odborná garance

doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc., FEBO; doc. MUDr. Jiří Řehák, CSc.; doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Zpráva byla vypracována pro potřeby České oftalmologické společnosti ČLS JEP. Analýza dat proběhla k datu 9. 11. 2010.

Analytická zpráva byla zpracována z dat pracovišť zapojených do projektu AMADEUS:

  • Fakultní nemocnice Brno-Bohunice, Oftalmologická klinika (MUDr. Petr Kolář, MUDr. Daniela Vysloužilová)
  • Fakultní nemocnice Hradec Králové, Oftalmologická klinika (MUDr. Jan Studnička, MUDr. Jaroslava Dusová)
  • Fakultní nemocnice Olomouc, Oftalmologická klinika (Doc. MUDr. Jiří Řehák, CSc., MUDr. Oldřich Chrapek, Ph.D.)
  • Fakultní nemocnice Ostrava, Oftalmologická klinika (MUDr. Jan Němčanský)
  • Fakultní nemocnice Plzeň, Oftalmologická klinika (MUDr. Dagmar Frdlíková)
  • Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Oftalmologická klinika (prim. MUDr. Jan Krásný, MUDr. Miroslav Veith)
  • Všeobecná fakultní nemocnice, Oftalmologická klinika (as. MUDr. Zora Dubská, MUDr. Bohdan Kousal)
  • Ústřední vojenská nemocnice, Oftalmologická klinika (Prim. MUDr. Jan Ernest, MUDr. Žaneta Benešová)
  • Krajská zdravotní, a.s - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z., Oftalmologická klinika (MUDr. Tomáš Benda)

Analýzu zpracovali:

MUDr. Vít Kandrnal; RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.; Bc. Marie Švomová; Mgr. Zbyněk Bortlíček; RNDr. Daniel Klimeš; doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Institut biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

 


Úvod

Projekt Amadeus byl zahájen v září 2008 s cílem získat základní epidemiologické informace o pacientech s vlhkou formou věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD), o standardních postupech hodnocení léčby a výsledcích léčby v běžné klinické praxi. Patronaci nad projektem převzala Česká oftalmologická společnost. Projekt reprezentativně pokrývá síť všech devíti specializovaných center, která se systematicky zabývají léčbou VPMD a která mohou aplikovat anti-VEGF terapii.

 

  >>> Pokračovat: Obecné informace o projektu >>>